Powiększamy zespół

Zatrudnimy nauczyciela z pasją. I pomysłami. Takiego, który wszędzie widzi chemię. Albo fizykę. Albo matmę.
I porywa. I czynnie zaraża uczestników. Szukamy królewskiego terapeuty mowy w wykonaniu Geoffreya Rush’a,
szukamy Sokratesa, szukamy Robina Williamsa z „Dead Poets Society”!!!

Szukamy osoby ciepłej, ale stanowczej, niedyrektywnej, znającej własną wartość, cierpliwej i zaangażowanej,
dla której nadrzędną wartością są relacje, nie wynik sprzedażowy.

Nauczyciel – niech to wreszcie brzmi dumnie!

 

Oto dziedziny, w których potrzebujemy wsparcia:
– informatyka
– biologia/przyroda
– historia
– WOS
– geografia
– edukacja wczesnoszkolna
– technika

Prosimy – nie piszcie, jeśli chcecie dorobić do etatu. To NIE jest praca na godziny.
Poszukujemy osoby, która do nas dołączy na dobre (i na złe 😉 ).

Oferujemy:
– wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i zaangażowania,
– pracę z cudownym, zgranym zespołem,
– oraz grupą super dzieciaków,
– w miejscu, które pozwala rozwinąć skrzydła.

Oczekujemy:
1. chęci i zapału do bycia przewodnikiem po świecie,
2. samodzielności, terminowości i punktualności,
3. pełnych uprawnień pedagogicznych.

Na dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) czekamy na: aspjaskolka@gmail.com
W CV trzeba umieścić poniższą klauzulę:
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Autorska Szkoła Podstawowa Jaskółka z siedzibą we Wrocławiu (53-608) przy ul. Robotniczej 36-38.

Koniecznie zobacz krótki film (link), który obrazuje nasze wyobrażenie na temat doskonałych zajęć.

Nie czytajmy o reakcjach – weźmy w nich udział. Czekamy na Ciebie. 😉

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Autorska Szkoła Podstawowa Jaskółka z siedzibą we Wrocławiu (53-608) przy ul. Robotniczej 36-38.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Autorska Szkoła Podstawowa Jaskółka jest Marek Piotr Stolarski, z którym kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres: rodo@mandalore.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia lub współpracy z Autorska Szkoła Podstawowa Jaskółka.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.